Uutiset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osaomistama Westenergy Oy investoi uuden sukupolven hiilidioksidien talteenottolaitokseen – toimialueen asukkaille luvassa entistä ympäristöystävällisempää jätehuoltoa

Westenergy Oy on solminut aiesopimuksen uuden sukupolven hiilidioksidien talteenottolaitoksen kehittämiseksi, rakentamiseksi ja operoimiseksi Vaasan Mustasaaressa sijaitsevan jäte-energialaitoksensa yhteyteen. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy omistaa Westenergystä 17,68 prosenttia ja yhtiö toimittaa laitokseen vuosittain yli 30 000 tonnia polttokelpoista jätettä.

– Kyseessä on ympäristön ja omistajakuntiemme kannalta merkittävä investointi. Laitoksen valmistuessa LHJ:n toimialueen kuntien ja kuntalaisten polttokelpoisten jätteiden käsittely tulee tulevaisuudessa muuttumaan entistä vähähiilisemmäksi, LHJ:n toimitusjohtaja Immo Sundholm iloitsee.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt päätöksen energiainvestointituen myöntämisestä hankkeelle. Tukiosuus on suuruudeltaan 20 miljoonaa euroa.

– Hankkeen suunnittelu on edennyt jo pitkälle ja uusi hiilidioksidien talteenottolaitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026. Käyttöönoton jälkeen laitosyksikkö pystyy käytännössä ottamaan täysimääräisesti talteen Westenergyn savukaasujen hiilidioksidin. Määrä vastaa noin 20 000 henkilön vuotuisia hiilidioksidipäästöjä, Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi kertoo.

Päästöistä polttoainetta

Westenergyn jäte-energialaitoksella on jo nykyisellään suuri ympäristövaikutus, sillä se vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta energiantuotannossa. Investoinnin myötä toiminnasta tulee entistä ympäristöystävällisempää. 

– Kestävyys ja päästöttömyys ovat Westenergyn strategian keskiössä ja tämä vahvistaa yhtiömme ja omistajiemme asemaa kiertotalouden edelläkävijöinä entisestään, Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi kertoo.

Projekti mahdollistaa myös aiemmin ilmakehään vapautuneen hiilidioksidin uudelleenkäytön teollisessa mittakaavassa.

– Talteen otettu hiilidioksidi nesteytetään ja merkittävä osa siitä toimitetaan raaka-aineeksi hiilineutraalin synteettisen metaanin valmistukseen. Lisäksi vuosittain yli 30 000 tonnia hiilidioksidia hyödynnetään Westenergyn toimesta pysyvästi hiiltä sitovien tuotteiden valmistuksessa, Sundholm kertoo.

Alhoniemen ja Sundholmin mukaan hankkeella on merkittävä vaikutus yli 670 000 ihmisen jätehuollon ympäristövaikutuksiin.  

– Osakkaamme toimittavat meille vuosittain hyödynnettäväksi noin 200 000 tonnia jätettä. Westenergyn omistajayhtiöiden toiminta-alue kattaa noin 70 kuntaa, mikä vastaa yli viidesosaa Suomen kunnista.

Lisätietoa:

toimitusjohtaja Immo Sundholm, LHJ Group
p. 050 553 0709 tai immo.sundholm@lhj.fi

toimitusjohtaja Olli Alhoniemi, Westenergy Oy
p. 050 569 3337 tai olli.alhoniemi@westenergy.fi

Westenergy Oy on kiertotalousyritys, joka omistaa ja operoi jäte-energialaitosta Vaasan seudulla Mustasaaressa. Westenergyn omistavat seitsemän kunnallista jätehuoltoyhtiötä, jotka vastaavat jätehuollosta 70 kunnan alueella läntisessä Suomessa. Yhtiön perustivat vuonna 2007 Botniarosk, Lakeuden Etappi, Millespakka, Stormossen ja Vestia vastaamaan syntypaikkalajitellun kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä. Loimi-Hämeen Jätehuolto liittyi omistajaksi vuonna 2020 ja Ekorosk tammikuussa 2023. Vuosittain Westenergyn laitoksella käsitellään liki 200 000 tonnia omistajien toimittamaa jätettä, josta jalostetaan kaukolämpöä, sähköä ja uusiomateriaaleja. Westenergyn tavoitteena on varmistaa korkeatasoinen ja kustannustehokas jätteenkäsittely omistajilleen ja heidän edustamille yli 670 000 suomalaiselle. 

Siirry takaisin sivun alkuun