osmo ja matias taraste 2560x1043px 1 scaled
osmo ja matias taraste

Strategia ja arvot

Visio ja strategia

LHJ Groupin visiona on kasvattaa ja kehittää edelleen toimintojaan ja vahvistaa asemaa alan suunnannäyttäjänä. Jätehuollon palvelut tuotetaan laadukkaasti, kustannustehokkaasti, kattavasti, kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen. LHJ Group haluaa olla arvokas omistajilleen ja edullinen asiakkailleen.

Yhtiön arvot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja sen yhteisyritykset Cool Finland Oy, Suomen Materiaalikierrätys Oy, Suomen Erityisjäte Oy ja Suomen Tietoturva Oy tarjoavat asiakkailleen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ympäristöluvan mukaisia jätteenkäsittelypalveluja, jotka tahdomme toteuttaa:

Uteliaana uuteen

Seuraamme avoimin silmin ja mielin jätehuoltoalan kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti sekä pyrimme etsimään, löytämään ja kehittämään aktiivisesti uutta palveluliiketoimintaa markkinoille LHJ Group yritysten aihepiireissä.

Edistyksellisesti

Kehitämme, uudistamme ja monipuolistamme aktiivisesti olemassa olevia toimintojamme varmistaaksemme niiden korkean tason jatkossakin.

Palvellen

Teemme vuorovaikutteista yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa tavoitteenamme toimintojemme jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyys. Toimintojemme ympäristövaikutuksista tiedotamme kaikille sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti.

Vastuullisesti

Päämääränämme on lisätä jätteen kierrätystä ja hyötykäyttöä ja toteuttaa käsittelytoiminnot ympäristövaikutukset minimoiden. Noudatamme ja seuraamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä valtakunnallisia ja alueellisia tavoitteita. Käsittelypalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa pyrimme täyttämään asettamamme ympäristö-, laatu- ja turvallisuustavoitteet, joiden täyttymistä katselmoimme säännöllisesti.

Huomioimme henkilöstö-, tieto- ja tilaturvallisuuden vaatimukset ja varaamme riittävät resurssit näiden asioiden varmistamiseksi. Huolehdimme henkilöstömme kouluttamisesta ja ammattitaidon ylläpidosta ja siitä, että jokainen on tietoinen työnsä aiheuttamista ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksista.

Tehokkaasti

Resursseja tehokkaasti hyödyntäen pyrimme luomaan hyvät edellytykset toimintojen kehittämiselle ja kannattavan jätehuollon palveluliiketoiminnan tuottamiselle. LHJ Groupin yritykset ja sen sidosryhmät sekä yhteistyötahot hyödyntävät tehokkaasti toinen toistensa osaamista, henkilöstöä ja teknologioita. 

Siirry takaisin sivun alkuun