Uutiset

Mukana megatrendeissä

Sitran megatrendit 2023 julkaistiin tammikuussa. Tulevaisuuden ilmiöitä tarkastellessa ei voi olla huomaamatta, miten suuri rooli kiertotaloudella tulee lähivuosina olemaan. Poimimmekin alle muutaman megatrendin, joita myös me LHJ Groupilla haluamme olla ratkaisemassa.

– Keskustelu talouden suunnasta kiihtyy. Yrityksiltä edellytetään yhä enemmän ympäristöystävälisiä toimia, joiden toteuttamiseen he tarvitsevat aidosti vastuullisia kumppaneita.

– Kiertotaloudesta tulee välttämättömyys. Resurssien saatavuus muuttuu yhä niukemmaksi, minkä vuoksi ihmiskunnan täytyy tehostaa materiaalien kierrätystä sekä uusiokäyttöä.

– Nopean kaupungistumisen, ylikulutuksen ja kasvavan väestön takia jätteiden määrän arvioidaan kasvavan maailmassa 70 % vuoteen 2050 mennessä. Siksi yhteiskuntamme täytyy panostaa jatkuvasti jätteen synnyn vähentämiseen sekä uusien kiertotalousratkaisujen ja -teknologioiden kehittämiseen.

– Tietoinen piittaamattomuus ympäristön tilasta lisääntyy, vaikka asiasta uutisoidaan yhä enemmän. Tulevaisuudessa tarvitaan siis entistä sitkeämpää käytännön työtä ja viestintää ympäristöasioiden puolesta.

– Geopoliittiset jännitteet ja ilmastotavoitteet vauhdittavat energiamurrosta ja siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoimaan. Koska yritykset ovat suurimpia energiankuluttajia, pitää niiden olla ensikädessä mukana toteuttamassa vihreää energiasiirtymää.

Haasteita on monia, mutta me LHJ Groupilla haluamme ajatella, että ne luovat halukkaille myös mahdollisuuksia. Ja me haluamme olla mukana luomassa parempaa tulevaisuutta asiakkaillemme ja ympäristöllemme.

kiertotalouden megatrendit
Siirry takaisin sivun alkuun