Uutiset

Muutoksia LHJ Group -konsernin johtoryhmän tehtävissä

LHJ Group on kasvanut ja kehittynyt vahvasti viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2018 linjatut strategiset tavoitteet on saavutettu jo etuajassa. Kasvun ja kehityksen edelleen vahvistamiseksi LHJ Groupissa on päätetty tehdä seuraavat henkilöjärjestelyt: Rauno Partanen siirtyy 1.1.2022 alkaen vetämään täysipäiväisesti tytäryritys Suomen Materiaalikierrätys Oy:n toimintaa. Hän toimii vuoden vaihteeseen asti vielä samalla konsernin yhteydessä toimivan osakkuusyhtiön Cool-Finland Oy:n toimitusjohtajana.

Tällä järjestelyllä halutaan varmistaa hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset sekä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vahvassa kasvussa olevan Suomen Materiaalikierrätys Oy:n toiminnalle.

Cool-Finland Oy:n toimitusjohtajana 1.1.2022 alkaen aloittaa puolestaan Pasi Kaskinen, joka on tähän asti toiminut LHJ Groupin viestintä- ja markkinointipäällikkönä. Hän jatkaa edelleen myös LHJ Groupin tytäryrityksen Suomen Tietoturva Oy:n toimitusjohtajana.

Molemmat henkilöt ovat toimineet jo 20 vuoden ajan LHJ Groupissa eri tehtävissä. Lämpimät kiitokset Raunolle ja Pasille tähänastisesta työpanoksesta sekä onnea ja menestystä uusiin tehtäviin.

Kuvassa: LHJ:n hallituksen puheenjohtaja Teuvo Suominen, Pasi Kaskinen, Immo Sundholm ja Rauno Partanen

sumak cool607271817
Siirry takaisin sivun alkuun