Uutiset

Tiedote sähköisistä siirtoasiakirjoista

Siirtoasiakirja vaaditaan seuraavista jätteistä:

 • vaarallinen jäte, kts. jäteasetuksen liitteenä 4 oleva jäteluettelo
 • sako- ja umpikaivoliete
 • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete
 • pilaantunut maa-aines
 • rakennus- ja purkujäte, ei kuitenkaan pilaantumaton maa-aine
  • Sekalainen rakennus- ja purkujäte
  • Purkukivet, eli betonit ja tiilet
  • Purkupuu, ei kuitenkaan pelkät puupakkaukset

Jätelain uusi 121 a § velvoittaa siirtoasiakirjojen laatimista ensisijaisesti sähköisenä 1.1.2022 alkaen. Siirtoasiakirja voidaan laatia yhä paperisena asiakirjana, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole mahdollisuutta. Sähköisen siirtoasiakirjan tietojen on oltava koneluettavassa muodossa. Siirtoasiakirjan on oltava luettavissa jätteen siirron aikana ja siinä olevien tietojen on oltava saatavissa kaikille siirtoon osallistuville. Jätteen haltijan on vahvistettava siirtoasiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuus, jätteen kuljettajan jätteen kuljetettavaksi ottaminen ja vastaanottajan jätteen vastaanotto sähköisellä allekirjoituksella, sähköisellä leimalla tai muulla luotettavalla sähköisellä todentamismenetelmällä. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirjan tiedot kolmen vuoden ajan siirron päättymisestä.

Sähköisten siirtoasiakirjojen laatimisen lisäksi Ympäristöministeriön hankeryhmä on luonut rekisterin, johon siirtoasiakirjat tulee siirtää, joko manuaalisesti tai rajapinnan kautta.

Loimi-Hämeen jätehuolto ei jatkossakaan vaadi jätteen tuojilta sähköistä siirtoasiakirjaa. Hyväksymme myös kaikkien toimittajien sähköiset siirtoasiakirjat, kunhan saamme varmasti myös oman kappaleen siirtoasiakirjasta. Jätteen haltija/kuljettaja on kuitenkin 1.9. lähtien itse velvollinen siirtämään Ympäristöministeriön rajapintaan vaadittavat siirtoasiakirjojen tiedot. LHJ ei siirrä ympäristöministeriön rajapintaan paperisten siirtoasiakirjojen tietoja. Lain mukaan jätteen haltija on vastuussa tietojen  toimittamisesta. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, on jätteen kuljettaja velvollinen huolehtimaan tietojen toimittamisesta.

Lisätietoja siirtoasiakirjarekisteristä: https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM026:00/2020

Missä tilanteissa siirtoasiakirja voidaan tehdä paperisena?

 • Sähköinen siirtoasiakirja on pääsääntö, paperinen poikkeus
 • Paperisena vain, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole mahdollisuuksia
 • Sähköisen siirtoasiakirjajärjestelmän tekninen vika
 • Pienimuotoinen toiminta, jossa syntyy pois kuljetettavaa jätettä vain harvoin, esimerkiksi muutamia kertoja vuodessa ja sähköisen siirtoasiakirjan hankkimisesta aiheutuisi kuljetusmääriin nähden kohtuuttomia kustannuksia
 • Paperisistakin siirtoasiakirjoista tiedot tulee toimittaa rekisteriin (jätteen haltijan vastuulla)

Jätelainsäädäntö – Ympäristöministeriö

Jätelaki – Ympäristöministeriö

Lisätietoja:

 • Heta Nurmi, vaakavastaava (lomalla vk 32, 33), puh. +358 440 242 622, heta.nurmi@lhj.fi
 • Mirva Naatula, viestintäpäällikkö, puh. +358 440 242 639, mirva.naatula@lhj.fi
Siirry takaisin sivun alkuun