Uutiset

Uudistunut jätelaki velvoittaa yrityksiä sekä kuntia laajentamaan lajittelumahdollisuuksia

1.7.2022 alkaen elinkeinotoiminnan sekä julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan tulee järjestää jätehuolto bio- ja pakkausjätteille, jos viikoittaiset kilomäärät ylittävät jäteasetuksessa määritetyn rajan. Velvollisuus koskee taajama sekä asema- ja yleiskaava-alueita. Kuntien kiinteistöjen bio- ja pakkausjätteiden keräyksen järjestää jätelain mukaisesti kunta eli Loimi-Hämeen Jätehuollon omistajakunnissa LHJ. Elinkeinotoiminnan jätehuollosta vastaavat yksityiset jätehuoltotoimijat. 

  • Asetuksessa määritellyt viikoittaiset kg -määrät: 
  • Biojäte 10 kg (muu kuin puutarha- ja puistojäte) 
  • Kuitupakkausjäte 5 kg 
  • Muovipakkausjäte 5 kg 
  • Lasipakkausjäte 2 kg 
  • Metallipakkausjäte ja pienmetalli 2 kg 

Uusien velvoitteiden taustalla on muun muassa EU tasolla määrätäyt kierrätystavoitteet. Vuoteen 2025 mennessä yhdyskuntajätteen kierrätysprosentti tulisi nostaa 43 prosentista 55 prosenttiin. Tästä tavoitteet nousevat yhä korkeammiksi – vuonna 2035 kierrätysasteen tulisi olla jo 65 prosenttia. Pakkausjätteillä on lisäski omat tavoitelukunsa. Kaatopaikoille tulisi päätyä vuoteen 2035 mennessä enintään 10 prosenttia kaikesta yhdyskuntajätteestä. Suomi on kuitenkin jo yhtenä EU-maana saavuttanut tämän tavoitteen.  

Uudet erilliskeräykset voidaan järjestää yhteisesti samassa kiinteistössä olevien toimijoiden kanssa. LHJ Groupin asiantuntijat opastavat sopivien jäteastioiden hankkimisessa ja erilliskeräyksen järjestämisessä. 

Vaikka viikoittaiset keräysmäärät eivät jokaisen jätejakeen kohdalla täyttyisikään, on keräys mahdollista järjestää taajama-alueilla.  

Siirry takaisin sivun alkuun